سخن مدیر عامل شرکت سازه گستر سرایش    
 

خط مشي بهره وري شركت:

ما در شركت سازه گستر سرايش به پشتوانه ايمان  و تلاش همكاران خود كسب و كار پويا و كار آفريني برپا نموده ايم تا ضمن ايجاد ارزش افزوده و ايفاي نقش خود در افزايش توليد ناخالص داخلي کشور عزيزمان، موجبات رضايت ذينفعان بيروني ودروني سازمان را فراهم آوریم و به توسعه اي پايدار دست يابيم. همه ما بر اين باوريم كه برقراري شرايط توسعه پايدار براي شركت مستلزم ايجاد ارتقا و پاسداري از مزيت هاي رقابتي شركت سازه گستر سرايش در بازارهاي داخلي و خارجي است و اين مهم نيز به نوبه خود تابع ارتقا مستمر نتايج عملكرد سازمان از جمله كارائي و اثر بخشي توأم با كيفيت يا به بيان بهتر، همان بهره وري است.
بهره وري رويكردي يكبـاره و گذرا در سـازمان ما نيست، بلكه فايده آن در استمرار آن است. لـذا همگـي دست به دست هم مي دهيم تا چرخه بهره وري را در سازمان مستقر و پايدار کنیم و با تجهيز خود به نگرش سيستمي و فرايندي، تأكيد بر آموزش مستمر و ارتقا قابليت فردي و گروهي، زمينه را براي نهادينه كردن چرخه مديريت بهره وري در ابعاد مختلف سازمان فراهم نماییم. همه ما اكيداً بر اين باوريم كه جنبش بهره وري به ويژه با تمركز بر كارآفريني و نوآوري، همراه با انضباط مالي و اجرايي، به منزله پلكان ترقي، محرك توسعه پايدار و لازمه نيل به رقابت پذيري در فضاي كسب و كار بين المللي و داخلي است، لذا کوشش میکنیم تا توسعه فرهنگ بهره وري و كيفيت در شركت سازه گستر سرايش شكل گرفته و نهادينه شود. 
ما با اصلاح و بهبود ساختار سازماني، فرايندها و روشهاي اجرايي، آموزش و ممارست و توسعه فرهنگ مشاركت، زمينه لازم براي ارتقا حوزه هاي داخلي و در نتيجه افزايش بهره وري در نتايج عملكرد شركت سازه گستر سرايش را فراهم مي نمایيم. هدف ما در شركت سازه گستر سرايش، توسعه پايدار است كه اين مهم تنها با تأمين رضايت ذينفعان سازمان شامل سهامداران، مشتريان، كاركنان، تأمين كنندگان، جامعه و دولت محقق مي گردد.
غلامرضا محمودی ( مدیرعامل)

 

  
 

دفتر مرکزی : تهران - خیابان آفریقا، بلوار گلشهر، پلاک 17   |   تلفن: (7 خط) 22058906 - (3خط) 22039436 - 22041902   |    فاکس: 22047005

کلیه حقوق این وب سایت به شرکت سازه گستر سرایش (بلکا) تعلق دارد.